Doğru Eğitimin Yönü

Hakkımızda

 Batı Okullarında mezun olan öğrenciler, her şeyden önce kendi “benliğine liderlik etmeyi” öğrenmektedirler. Ulusal ve uluslararası düzeyde aldıkları yüksek standarttaki eğitimle öğrencilerimiz; bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve dünya siyasetinde, kısacası yaşadıkları dünyada söz sahibi olacak potansiyel birer değer olmaktadırlar.

Misyonumuz

Bilişim ve iletişim teknolojileriyle gelişen ve değişen dünyada milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması ve geleceğimizin teminat altına alınabilmesi, ancak milli ve manevi değerler eğitimi ve öğretimi ile yetiştirilmiş bireylerle mümkündür.
Temel bilgi ve becerileri geliştirilmiş, milli ve manevi değerlere sahip öğrencilerimiz istikbalde müreffeh bir hayat yaşarken, ülkemiz ve dünya geleceğinde söz sahibi olacaktır.
Bilginin yanlış kullanımının insanlığı hüsran ve felakete sürüklediğinin bilinciyle; bilgi ile donatılmış doğru insan yetiştirmek ana şiarımızdır.
Ekonomi ve demokrasisi güçlenmiş ülkemizin öz kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılması doğru eğitimin istikamet çizdiği yöne bağlıdır.
Atatürk ilke ve inkılaplarıyla mili ve manevi değerlerine bağlı bireyler, köklerinden gelen özgüvenle teknolojiyi kullanarak fert ve milletimiz adına büyük başarıların sahibi olacaklardır.

Vizyonumuz

Batı Koleji, sahip olduğu eğitim ve öğretim kadrosu ve tecrübesi ile, ülkemiz ve milletimizin geleceğine yön verecek insanların yetiştirilmesi vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretim programlarını uygulamaktadır.
Milli ve manevi köklerimizden gelen tecrübe ve özgüven ile, çağımızın getirdiği yeniliklere uyum sağlayarak geleceğe emin adımlarla yürüyen bir neslin yetiştirildiği, gelişime açık bir kurum olmak temel vizyonumuzdur.