Doğru Eğitimin Yönü

Yabancı Dil

Batı Okulları , yabancı dil gelişimini; dil becerilerinin tümüne (speaking, reading, listening, writing) yayarak bireyin sadece gramer ve kağıt kalem üzerinden değil dili yaşamına katabileceği bir yaklaşımı benimsemektedir. .Bu sayede dil öğreniminin bir bütün olarak gözlemlenip öğrencinin tüm ihtiyaçlarının göz önünde bulundurarak yapılandırıldığı eğitim programlarımız çerçevesinde öğrencilerimize duyarak, anlayarak, konuşarak, yazarak kazanma olanağını sunmaktayız. Kurumumuzda öğrencilerimizin ikinci dile hakim olması iki bölümde incelenmektedir: konuşmadaki yabancı dil becerileri, eğitiminde yabancı dil becerisi. Yabancı Diller diğer derslerdeki bilgilerin öğrenilmesiyle benzer özellikler göstermektedir. Çocukların ana dil seviyeleri, sonradan öğrendikleri yabancı dil seviyesinin nasıl olduğunu ispatlar. Bir de yabancı dili ayrı bir yabancı dil gibi değil de anadilleri ile olan münasebetine göz önünde bulundurarak öğretmek gerekmektedir. Öğrencilerin beşinci sınıftan altıncı sınıf sonuna kadar geçirdiği süre yabancı dil öğrenimi için en faydalı dönemdir.

Biliriz ki konuşulamayan bir dilin yaşamımızda hükmü yoktur. Tüm sınıf seviyelerinde İngilizce dersi haftada 10 saat uygulanacak olup Almanca ve Rusça dillerinden biri seçmeli olmak kaydıyla haftada 2 saat olarak programımızda yer alacaktır. İngilizce dersleri Türk ve yabancı öğretmenlerin iş birliğinde gerçekleştirilecektir

Yabancı Dil